Adroddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae clybiau Gofal Plant Cyf wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, ac yn cael eu harchwilio’n aml. Gweler yma adroddiadau diweddaraf Clwb Gofal Teilo Sant a Clwb Gofal Tywi.

Adroddiad Arolygu Clwb Gofal Teilo Sant 2022

Adroddiad Arolwg 2021 Clwb Gofal Tywi

Nid yw Clwb Gofal Rhydaman wedi ei gofrestru oherwydd bod y clwb yn para llai na dwy awr. Mae’r clwb yn cael ei redeg i’r un safonau uchel a osodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru, ac yn cael archwiliadau mewnol yn aml.