Cynllun Chwarae’r Aman

Mae Cynllun Chwarae’r Aman yn cael ei gynnal adeg gwyliau’r haf yng Nghlwb Rygbi Rhydaman, ac mae wedi ei gofrestru ar gyfer 24 o blant. Mae’r clwb ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm i blant 3-11 oed. Trefnir rhaglen o weithgareddau amrywiol ar gyfer y plant, megis celf a chrefft, sesiynau chwaraeon ac ymweliadau gan nifer o asiantaethau.